Vehicle AD ELANTRA SEDAN ACTIVE 2.0P AUTO
Body Colour Polar White
StockNo 320298524
VIN KMHD841FMJU757570